Pomnik 4 Pułku Pancernego „Skorpion”

P

omnik 4 Pułku Pancernego „Skorpion" stoi u wylotu Gardzieli, na starej drodze, która prowadzi od Massa Albaneta do doliny rzeki Rapido. Pomnik odsłonięty 18 maja 1946 r., zbudowany jest ze szczątków czołgu Sherman dowodzonego przez por. Ludomira Białeckiego, który wraz ze swoją załogą zginął w tym miejscu 12 maja 1944 r. w wyniku wybuchu miny. Pomnik został zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza por. Władysława Kuźniarza.

Pomnik dedykowany jest „BOHATEROM PUŁKU 4 PANCERNEGO POLEGŁYM W MARSZU DO POLSKI" – o czym informuje napis na frontowej tablicy pamiątkowej.

Na korpusie wraku umocowany został krzyż z gąsienic czołgowych wsparty dwiema spiżowymi tablicami i dwoma spiżowymi skorpionami – symbolami Pułku, niestety skradzionymi w latach 70-tych.

Na tylnej płycie widnieje napis: „TU POLEGLI PIERWSI ŻOŁNIERZE ODRODZONEJ NA WSCHODZIE BRONI PANCERNEJ 12 MAJA 1944 ROKU PPOR. BIAŁECKI LUDOMIR KPR. AMBROŻEJ EDWARD KPR. BOGDAJEWICZ EUGENIUSZ KPR. KARCEWICZ BOLESŁAW KPR. NIECKOWSKI JÓZEF"



18 maj 1946 r.
ODSŁONIĘCIE POMNIKA
 
 
 
pomnik-skorpion-mini
"Bohaterom Pułku 4-go Pancernego poległym w marszu do Polski"