Jan Danieluk

Jan Danieluk
Nazwisko:
Danieluk
Imię:
Jan
Stopień wojskowy:
starszy saper
Jednostka:
10 Batalion Saperów
Data urodzenia:
12.02.1917
Miejsce urodzenia:
Białaszów pow. Kowel woj. Wołyńskie
Data śmierci:
10.05.1944
Miejsce śmierci:
-
Cmentarz:
Monte Cassino
Położenie grobu:
7-B-3
Inskrypcja


ST. SAP.
DANIELUK JAN
10 BAON SAP.
UR. 12-2-1917 POW. KOWEL
† 10-5-1944

3

7-B
3