Wojskowy cmentarz polski w Loreto

P

owstał w 1944 r. na zboczu wzgórza u stóp bazyliki loretańskiej i został  poświęcony 6 maja 1946 r. Budowę cmentarza nadzorował inż. Roman Wajda.
Na cmentarzu spoczywa 1081 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych na froncie adriatyckim, w bitwach o Ankonę i Loreto, nad rzeką Metauro i na Linii Gotów.
Groby żołnierzy rozmieszczone są na trzech tarasach, a w centrum na kamiennym cokole umieszczono maszt z polską flagą.

Z jego czterech stron widnieją związane z miejscami walk Polaków napisy: Ankona, Loreto, Metauro, Linia Gotów. Podobnie  jak w Casamassima,  na ołtarzu w centrum cmentarza  umieszczono kopię słynnego obrazu wileńskiej Matki Boskiej Ostrobramskiej, symbolizującego silną więź pochowanych tu żołnierzy  ze wschodnimi terenami przedwojennej Polski. Na cmentarzu oprócz kwater katolickich, swoje groby mają tu także Żydzi, ewangelicy, prawosławni, a także jeden  muzułmanin.

6 maj 1946 r.
POŚWIĘCENIE CMENTARZA
 
 
 
historia-loreto-mini
"Ankona, Loreto, Metauro, Linia Gotów"